EVOMED

GIẢI PHÁP TỔNG QUAN CHO PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

EvoMed cung cấp khả năng quản trị hồ sơ bệnh án của bệnh nhân theo cách một chuyên viên y tế quan tâm đến dữ liệu y khoa.

Hình ảnh của sản phẩm EvoMed

Product's screenshot


Sản phẩm

EvoMed™

Giải pháp tổng thể cho Phòng khám Đa khoa

Hệ thống phần mềm tổng hợp giúp quản lý điều hành phòng khám, hỗ trợ tác vụ chuyên môn, lưu trữ và tìm kiếm thông tin bệnh án.

Pencil

Công cụ phác thảo giao diện đồ họa mã nguồn mở

Một công cụ phác thảo giao diện đồ họa mã nguồn mở, đa nền dựa trên nền của Mozilla Firefox. Sản phẩm đoạt giải Add-ons tốt nhất cho Firefox 3 năm 2008.

Những sản phẩm của chúng tôi »