Dịch vụ

Các dịch vụ về công nghệ thông tin của chúng tôi

Bạn ở đây: Trang chủ » Dịch vụ » Tư vấn giải pháp

Tư vấn giải pháp

Dịch vụ tư vấn giải pháp của chúng tôi sẽ giúp doanh nghiệp của bạn đạt được những mục tiêu chiến lược về công nghệ thông tin. Chúng tôi có thể giúp bạn hiểu rõ hơn về những nhu cầu thực tế của công ty bạn, chỉ ra những khả năng mà bạn có thể lựa chọn cùng với những giải pháp mà bạn cần.

  • Kiến trúc và thiết kế giải pháp
  • Cải tiến quy trình hoạt động trong doanh nghiệp
  • Quản lý cấu hình
  • Tích hợp ứng dụng doanh nghiệp
  • Lập lịch cho dự án
  • Quản lý yêu cầu
  • Rà soát kỹ thuật sử dụng trong doanh nghiệp