Pencil

Công cụ phác thảo giao diện đồ họa mã nguồn mở

Một công cụ phác thảo giao diện đồ họa mã nguồn mở, đa nền dựa trên nền của Mozilla Firefox. Sản phẩm đoạt giải Add-ons tốt nhất cho Firefox 3 năm 2008.

Bạn ở đây: Trang chủ » Sản phẩm » Pencil

Tổng quan về Pencil

Pencil là công cụ phát thảo giao diện người dùng mã nguồn mở được Evolus xây dựng trên nền các công nghệ của Mozilla. Công cụ này giúp các nhà phân tích và phát triển giao diện ứng dụng có thể nhanh chóng vẽ ra giao diện ứng dụng để làm tài liệu giao tiếp với khách hàng trong quá trình thu thập yêu cầu hoặc làm tài liệu cơ sở cho đội ngũ phát triển ứng dụng.

Dự án xây dựng công cụ Pencil là một trong những nỗ lực của Evolus trong việc cống hiến lại cho cộng đồng. Chính vì lý do đó mà Pencil đã được phát hành dưới dạng một công cụ mã nguồn mở (giấy phép GPL) để bất cứ ai cũng có thể có cơ hội sử dụng cũng như tiếp cận mã nguồn của nó để điều chỉnh, nâng cấp.

Pencil có thể được triển khai dưới dạng một add-on cho trình duyệt Mozilla Firefox 3 hoặc như một ứng dụng độc lập. Pencil là một ứng dụng đa hệ nền và có thể vận hành tốt trên mọi hệ nền mà Mozilla Firefox 3 có hỗ trợ.

Pencil add-on đã đạt được giải thưởng add-on tốt nhất cho Mozilla Firefox trong cuộc thi mở rộng trình duyệt này năm 2008 do Mozilla tổ chức.