Giới thiệu về EVOLAB

EVOMEDLAB là hệ thống quản trị phòng xét nghiệm y khoa hiện đại, cung cấp khả năng quản lý chỉ định xét nghiệm, kết nối các thiết bị máy móc xét nghiệm cũng như khả năng chỉ định và trả kết quả qua web. EVOMEDLAB vận hành trên mọi hệ điều hành và không ràng buộc về mặt phần cứng như các giải pháp khác trên thị trường. Ngoài các chức năng quản trị thiết yếu, EVOMEDLAB còn cung cấp các khả năng liên kết với phòng khám khác và phòng xét nghiệm khác để mở rộng dịch vụ. EVMOEDLAB có khả năng kết nối trực tiếp để tích hợp với hệ thống quản trị thông tin phòng khám EVOMED trong việc trao đổi chỉ định và trả kết quả xét nghiệm.

main screen
left screen right screen

Các tính năng nổi bật

scanner

Kết nối trực tiếp với thiết bị xét nghiệm

EVOMED / LAB có thể kết nối trực tiếp đến các thiết bị xét nghiệm để thu nhận kết quả tự động. Kết quả từ thiết bị sẽ được phân tích, chuyển đổi đơn vị phù hợp và đưa vào đúng bệnh nhân tương ứng trong hệ thống. Cơ chế kết nối không cần gắn thêm card mở rộng và cũng không cần cài trình điều khiển thiết bị.

scanner

Chỉ định từ xa qua Web

EVOMED/LAB cung cấp một giao diện web để qua đó phòng khám có thể chỉ định xét nghiệm mà không cần phải cài đặt bất cứ ứng dụng nào.

Kết quả xét nghiệm cũng có thể được trả qua web dưới dạng văn bản PDF sẵn sàng để in.

scanner

Hỗ trợ nhiều phòng khám

Hệ thống được thiết kế để có thể vận hành linh hoạt trong đó một phòng xét nghiệm có thể cung cấp dịch vụ cho nhiều phòng khám mà vẫn đảm bảo về an toàn thông tin. Mỗi phòng khám có một không gian thông tin hoàn toàn tách biệt.

scanner

Quản lý kết quả qua mạng

Hệ thống EVOMED/LAB có thể được triển khai theo mô hình làm việc qua mạng, trong đó kết quả có thể được quản lý từ xa thông qua mạng Internet.

scanner

Đa hệ nền

Hệ thống được thiết kế không lệ thuộc vào hệ điều hành. Việc triển khai hệ thống hoàn toàn linh hoạt và không đòi hỏi bất cứ chi phí giấy phép phần mềm bổ sung nào của các bên thứ ba để hoạt động. Máy chủ, máy trạm và cả các máy kết nối có thể vận hành tốt trên GNU/Linux, Windows hoặc Mac OSX.

scanner

Nhiều tính năng đặc biệt

Giao diện làm việc thân thiện, hỗ trợ trả kết quả bằng đợn vị SI hoặc US, giao diện chỉ định từ tablet cho điều dưỡng, kết nối thiết bị không cần driver là các tính năng đặc biệt tiêu biểu của hệ thống.