Evolus Hippocrate™

Giải pháp tổng thể cho Phòng khám Đa khoa

Hệ thống phần mềm tổng hợp giúp quản lý điều hành phòng khám, hỗ trợ tác vụ chuyên môn, lưu trữ và tìm kiếm thông tin bệnh án.

Bạn ở đây: Trang chủ » Sản phẩm » Evolus Hippocrate™ » Mô hình triển khai của Hippocrate™

Mô hình triển khai của Hippocrate™

CÁC HỆ NỀN TƯƠNG THÍCH
Máy chủ Hệ quản trị CSDL Máy trạm làm việc

(1) Các hệ điều hành hay hệ quản trị CSDL được đề nghị dùng.

Giải pháp Hippocrate™ được thiết kế để có thể triển khai không lệ thuộc hệ nền. Điều này có nghĩa là bạn sẽ có được sự linh hoạt tối đa trong việc lựa chọn hệ điều hành cũng như hệ quản trị cơ sở dữ liệu (CSDL) cho phần mềm máy chủ. Trong mô hình triển khai thực tế, bạn hoàn toàn có thể dùng lẫn lộn các máy trạm và máy chủ trên các hệ nền khác nhau.

Sự linh hoạt trong mô hình triển khai của Hippocrate™ giúp bạn có thể tự do hoạch định chiến lược đầu tư nền tảng hạ tầng về thiết bị và bản quyền phần mềm trong phòng khám của mình. Hippocrate™ đã được thử nghiệm trên thực tế và cho kết quả đáng tin cậy trên môi trường với hệ điều hành Microsoft Windows cũng như môi trường thuần tuý GNU/Linux.

Bảng bên phải tóm tắt các hệ nền tương thích với từng bộ phận trong toàn bộ giải pháp Hippocrate.

Giải pháp Hippocrate™ có thể được triển khai tối ưu trên mô hình mạng cục bộ (LAN) với một hay nhiều máy chủ phục vụ các máy trạm. Phần sau mô tả các lựa chọn triển khai khác nhau tuỳ thuộc vào quy mô và nhu cầu của phòng khám.Mô hình dành cho quy mô nhỏ

Trong mô hình này một máy chủ tương đối mạnh được dùng để vận hành cả phần mềm máy chủ Hippocrate™ và hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Máy chủ này có thể phục vụ được khoảng 20 đến 30 máy trạm chạy trong cùng mạng cục bộ.

Mô hình này thích hợp cho các phòng khám nhỏ với số lượng bệnh nhân phục vụ đồng thời khoảng 20 người. Bảng sau mô tả cấu hình đề nghị cho phần cứng và phần mềm trong hệ thống:

MÁY CHỦ (1 máy)
Cấu hình Hệ điều hành CSDL
 • Xeon 3 GHz CPU
 • 2 GB RAM
 • 250 GB HDD
 • Cent OS 5.3, hoặc
 • Windows Server 2003
 • PostgreSQL 8.3, hoặc
 • MS SQL Server
MÁY TRẠM (từ 20 đến 30 máy)
Cấu hình Hệ điều hành Yêu cầu khác
 • Celeron 1.7 GHz CPU
 • 256 MB RAM
 • 10 GB HDD
 • Windows XP, hoặc
 • Ubuntu 8.04+
 • Màn hình màu tối thiểu 1024 x 768
 • Máy in cho một số máy trạm


Mô hình dành cho quy mô trung bình

Với nhu cầu về số lượng bệnh nhân phục vụ đồng thời tăng lên khoảng 30 đến 40 người và số lượng máy trạm làm việc lên đến 60 máy trạm, bạn nên chọn mô hình triển khai trung bình này.

Trong mô hình này số lượng máy chủ được tăng lên gấp đôi và hệ quản trị cơ sở dữ liệu được tách riêng để chạy trên một máy chủ khác. Bảng sau mô tả cấu hình đề nghị cho phần cứng và phần mềm trong hệ thống:

MÁY CHỦ (3 máy)
Cấu hình Hệ điều hành CSDL
 • Xeon 3 GHz CPU
 • 2 GB RAM
 • 250 GB HDD
 • Cent OS 5.3, hoặc
 • Windows Server 2003
 • PostgreSQL 8.3, hoặc
 • IBM DB2, hoặc
 • MS SQL Server, hoặc
MÁY TRẠM (từ 50 đến 60 máy)
Cấu hình Hệ điều hành Yêu cầu khác
 • Celeron 1.7 GHz CPU
 • 256 MB RAM
 • 10 GB HDD
 • Windows XP, hoặc
 • Ubuntu 8.04+
 • Màn hình màu tối thiểu 1024 x 768
 • Máy in cho một số máy trạm


Mô hình triển khai đầy đủ

Trong mô hình này Hippocrate™ được triển khai kèm với các cơ chế cân bằng tải và chịu lỗi để phục vụ số lượng máy trạm lớn. Máy chủ cơ sở dữ liệu cũng được clustering để phục vụ tần suất truy cập cao. Hô hình này cũng có thể được triển khai kèm với một giải pháp mạng riêng ảo để hỗ trợ các máy trạm làm việc từ xa qua Internet.

Mô hình này thích hợp cho các phòng khám với số lượng bệnh nhân lớn và có thể có nhiều hơn một cơ sở. Bảng sau mô tả cấu hình đề nghị cho phần cứng và phần mềm trong hệ thống:

MÁY CHỦ (nhiều máy)
Cấu hình Hệ điều hành CSDL
 • Xeon 3 GHz CPU
 • 4 GB RAM
 • 250 GB HDD
 • Cent OS 5.3, hoặc
 • Windows Server 2003
 • PostgreSQL 8.3, hoặc
 • Oracle 8i+
 • IBM DB2
 • MS SQL Server
MÁY TRẠM (trên 60 máy)
Cấu hình Hệ điều hành Yêu cầu khác
 • Celeron 1.7 GHz CPU
 • 256 MB RAM
 • 10 GB HDD
 • Windows XP, hoặc
 • Windows Vista/7
 • Ubuntu 8.04+
 • Màn hình màu tối thiểu 1024 x 768
 • Máy in cho một số máy trạm

Mô hình triển khai này có thể mở rộng tốt tuỳ thuộc vào nhu cầu bằng cách nâng số lượng máy chủ phục vụ hoặc nâng cao số lượng đơn vị trong dãy clustering của máy chủ CSDL.