Quản lý hồ sơ tư pháp

Profile Management

Công cụ quản lý hồ sơ tư pháp đa hệ nền

Quản lý, in ấn, tìm kiếm hồ sơ hộ tịch, hồ sơ kết hôn, giấy chứng tử chưa bao giờ dễ dàng như bây giờ.

Bạn ở đây: Trang chủ » Sản phẩm » Quản lý hồ sơ tư pháp » Tính năng

Tính năng

Chức năng nhập liệu hồ sơ

Cán bộ Tư pháp được cung cấp các giao diện nhập liệu rõ ràng, trực quan và dễ dùng nhằm nhanh chóng nhập thông tin hồ sơ để lưu trữ trong hệ thống với độ chính xác cao. Hồ sơ được mã hóa trước khi lưu trữ nhằm tăng tối đa tính bảo mật của thông tin. Phiên bản mới nhất của PM hỗ trợ nhập các loại hồ sơ hộ tịch, hồ sơ kết hôn và hồ sơ khai tử theo mẫu mới nhất do Bộ Tư pháp quy định.

Tra cứu thông tin hồ sơ

Phục vụ nhu cầu tra cứu và trích lục hồ sơ, PM cung cấp các giao diện tìm kiếm hồ sơ thuận tiện, dễ dùng và hỗ trợ tìm kiếm theo nhiều điều kiện khác nhau giúp việc tìm đến một hồ sơ trở nên hết sức dễ dàng và nhanh chóng. Được thiết kế trên nền tảng hệ thống tìm kiếm toàn văn bản, PM cho phép người dùng tìm đến hồ sơ muốn xem chỉ với vài từ mô tả đơn giản.

In biểu mẫu theo quy định

Với mỗi loại hồ sơ được lưu trữ trong hệ thống, PM hỗ trợ in ra tất cả các loại biểu mẫu theo quy định mới nhất của Bộ Tư pháp. Các mẫu đã được lưu trữ sẵn trong hệ thống và thông tin được tự động trích ra khi in giúp việc in ấn trở nên dễ dàng, nhanh chóng và chính xác. Ngoài chức năng in hồ sơ đã được lưu trong hệ thống, PM cũng hỗ trợ nhu cầu in tức thời các hồ sơ chưa có trong hệ thống bằng cách cho phép cán bộ tư pháp nhập thông tin hồ sơ bằng tay trước khi in. Chức năng này nhằm đáp ứng một số tình huống bất khả kháng cần in ấn hồ sơ ngoài hệ thống.

Hiện tại, PM hỗ trợ in các loại biểu mẫu sau:

  • Giấy khai sinh bản chính và bản sao
  • Quyết định cải chính hộ tịch bản chính và bản sao
  • Giấy kết hôn bản chính và bản sao
  • Giấy chứng tử bản chính và bản sao

Nếu có các biểu mẫu mới hoặc thay đổi mẫu cũ theo tiêu chuẩn mới, hệ thống hỗ trợ cơ chế nạp các biểu mẫu mới này rất dễ dàng.

Chức năng quản trị hệ thống

Dữ liệu hồ sơ Tư pháp là loại thông tin rất quan trọng, cần được lưu trữ và bảo vệ tốt. Để thực hiện điều này, PM cung cấp cho người quản trị các chức năng sao lưu và phục hồi dữ liệu.

Các giao diện tiêu biểu

Giao diện chung:

Main windowsPersonal preference

Quản lý hồ sơ hộ tịch:

Quản lý hồ sơ kết hôn:

Quản lý hồ sơ khai tử:

Quản trị hệ thống: